Przemieszczenia metodą Maxwella-Mohra - ramy 
Mechanika Wytrzymałość Materiałów Mechanika Budowli Tablice Korepetycje Projekty Panel klienta

Przemieszczenia metodą Maxwella-Mohra

Mechanika Budowli ->> Przemieszczenia metodą Maxwella-Mohra ->> Ramy

1

Przykład 1 - 0

Oblicz przemieszczenie pionowe punktu A i poziome punktu C

Uwzględnij tylko wpływ momentów zginających

Przykład 1 - 0

Oblicz przemieszczenie pionowe punktu A i poziome punktu C

Uwzględnij tylko wpływ momentów zginających

2
3

Przykład 1 - 0

Oblicz zmianę kąta obrotu $\Delta \varphi _ B$ oraz kąt obrotu $\varphi_A$.

Uwzględnij tylko wpływ momentu zginającego. E=205 GPa , I=6500 cm^4.


Przykład 1 - 0

Oblicz wzajemne przemieszczenie się punktów B-D $\Delta _ {B-D}$, przemieszczenie pionowe punktu A $y_A$ oraz kąt obrotu $\varphi_D$.

Uwzględnij tylko wpływ momentu zginającego. E=210 GPa, I=7500 cm^4.


4
5

Przykład 1 - 0

Oblicz kąt obrotu punktu E oraz względne przybliżenie punktó C-E

Uwzględnij tylko wpływ momentów zginających. E=210 GPa , I = 5000 cm^4.

Przykład 1 - 0

Oblicz kąt obrotu punktu A, poziome przemieszczenie punktu E oraz względne przybliżenie punktów B-E

Uwzględnij tylko wpływ momentów zginających. E=210 GPa , I=7000 cm^4

6
7

Przykład 1 - 0

Oblicz kąt obrotu punktu B, poziome przemieszczenie punktu A oraz pionowe przemieszczenie punktu C

Uwzględnij tylko wpływ momentów zginających. E=210 GPa, I=6000 cm^4.

Przykład 1 - 0

Oblicz kąt obrotu punktu B, względne przybliżenie punktów B-C oraz pionowe i poziome przemieszczenie punktu D

Uwzględnij tylko wpływ momentów zginających.

8
9

Przykład 1 - 0

Oblicz zmianę kąta w punkcie E, względne przybliżenie punktów A-F oraz pionowe przemieszczenie punktu D

Uwzględnij tylko wpływ momentów zginających.

Przykład 1 - 0

Oblicz przemieszczenie poziome punktu A, zmianę kąta obrotu w punkcie D oraz względne przybliżenie punktó A-D i A-C

Uwzględnij tylko wpływ momentów zginających

10
11

Przykład 1 - 0

Przykład 1 - 0

12
13

Przykład 1 - 0

Oblicz względne przybliżenie punktów B-D.

Uwzględnij wpływ momentów zginających, sił normalnych, tnących i wpływ temperatury

Przykład 1 - 0

Oblicz kąt obrotu punktu D

Uwzględnij wpływ momentów zginających, sił tnących, normalnych oraz wpływ temperatury

14
15

Przykład 1 - 0

Oblicz przemieszczenie poziome punktu C

Uwzględnij wpływ momentów zginających, sił tnących, normalnych oraz wpływ temperatury

Przykład 1 - 0

Oblicz względne przybliżenie punktów 1-C

Uwzględnij wpływ momentów zginających, sił tnących, normalnych oraz wpływ temperatury i wymuszone osiadanie podpory.

16
17

Przykład 1 - 0

Oblicz przemieszczenie pionowe punktu A oraz poziome punktu C, a także kąt obrotu punktu A.

Uwzględnij wpływ momentów zginających, sił tnących, normalnych oraz wpływ temperatury, wymuszone osiadanie i sprężystość podpory.Góra

Główna

Copyright 2008-2017

1717